درباره ما

ای دایر(کتوری) ; لیستی از بهترین آگهی و تبلیغات ایران به عنوان مرجعی از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده و مجدداً در سال 1399 با مجموعه ای خلاق به دنبال معرفی طرحهای نوین تبلیغاتی و کمک به کسب و کارها به خصوی کسب و کارهای نوپا و ایجاد بستری برای معرفی هر په راحت تر و مطمئن تر در حوزه خدمات مبنی بر محور آگهی ،تبلیغات و دایرکتوری میباشد.

آدرس: تهران خیابان ولی عصر کوچه نادر پلاک 2109

شماره تماس پشتیبانی : 8225- 762-0991

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com